ابزار آلات برقي

نيروي محركه انها برق ميباشد ؛)

ابزار آلات شارژي

وابسته به باطري :)

ابزارآلات احتراق داخلي

انرژي خود را از سوختهاي فسيلي دريافت ميكنند

ابزارآلات بادی

وابسته با هواي متراكم ( پمپ باد نياز دارند :) )

ابزارآلات دستي

با دست كار ميكنند

محصولات با بالاترین امتیاز