در این دسته مقالات تخصصی در مورد ابزار آلات قرار می گیرد.

دریل گیربکسی یا بتن کن سه کاره کدام انتخاب صحیح است ؟

چنانچه کاربر نیازمند قدرت چرخش میباشید باید حتما از دریلی گیربکسی استفاده نمایید و چنانچه نیازمند سرعت در سوراخ کاری مصالح ساختمانی میباشد حتما دریل بتن کن سه کاره به کار شما میآید .

ادامه مطلب